top
topmenu1fin 01 topmenu1fin 02 topmenu1fin 03 topmenu1fin 04
topmenu2fin 01 topmenu2fin 02 topmenu2fin 03

Ilva Eesti on erittäin aktiivinen yritys, jolla on paljon kokemusta. Joka päivä me lastaamme tonneittain kemikaaleja varastoistamme, järjestämme raaka-aineiden toimituksia asiakkaillemme eri maihin sekä huolehdimme laadukkaiden tuotteiden valinnasta ja hankinnasta maailmanlaajuisesti. Seuraamme huolellisesti, että jokainen tuote varastoidaan noudattaen tiukasti sille asetettuja vaatimuksia.

 

Ilva Eesti tarjoaa säännöllisesti seuraavia tuotteita:

 

 

Asetoni CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2
2-propanoni, dimetyyliketoni
 
N-butyyliasetaatin CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1
Butyylietanoaatti
 
Etyyliasetaatti CAS: 141-78-6, EC: 205-500-4
Etikkahappoetyyliesteri / etikkaeetteri
 
Glyseroli CAS: 56-81-5, EC: 200-289-5
Glyseriini / 1,2,3-propaanitrioli / 1,2,3-trihydroksipropaani
 
isopropyylialkoholi CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7
2-propanoli / isopropanoli / IPA
 
Metanoli CAS: 67-56-1, EC: 200-659-6
Metyylialkoholi / puusprii / karbinoli
 
Butanoli CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6
n-butanoli / n-butyylialkoholi / propyylikarbinoli / butan-1-oli / butyylialkoholi
 
Metoksipropanoli CAS: 107-98-2, EC: 200-338-0
 
Dikloorimetaani CAS: 75-09-2, EC: 200-838-9
metyleenikloridi
 
Tetrakloorieteeni CAS: 127-18-4, EC: 204-825-9
perkloorietyleeni / Perc / PCE
 
Etyleeniglykoli CAS: 107-21-1, EC: 203-473-3
Glykoli / Monoetyleeniglykoli (MEG) / 1,2-etaanidioli / 1,2-dihydroksietaani
 
Ksyleeni
1,2-dimetyylibentseeni / orto-ksyleeni / o-ksyloli
 
Tolueeni CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9
Toluoli / metyylibentseeni / fenyylimetaani
 
Kaliumhydroksidi CAS: 1310-58-3, EC: 215-181-3
Kaustinen sooda
 
Etanoli (denaturoidaan)CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
Etyylialkoholi / alkoholi / sprii / Denaturointi
 
Metyylietyyliketoni (MEK) CAS: 78-93-3, CE: 201-159-0
etyylimetyyliketoni / 2-butanoni / Metyyliasetoni / metyylipropanoni
 
Natriumhydroksidi CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5
Lipeä / Kaustinen sooda / Natronlipeä / Natriumhydraatti
 
Propyleeniglykoli CAS: 57-55-6, EC: 200-338-0
1,2-propaanidioli / metyylietyleeniglykoli / 1,2-dihydroksipropaani.
 
Trikloorietyleeni CAS: 79-01-6, EC: 201-167-4
1,1,2-trikloorietyleeni / trikloorieteeni / etyleenitrikloridi / asetyleenitrikloridi.
 


- huonekalulakat jne.

Useita merkittäviä tuotteita on jatkuvasti saatavilla varastostamme. Jos haluttua tuotetta ei ole saatavilla kyseisellä hetkellä, tarjoamme nopean ja luotettavan toimituksen kaikelle tarvittavalle.

 

Soita, kirjoita, kysy!