top
topmenu1et 01 topmenu1et 02 topmenu1et 03 topmenu1et 04
topmenu2et 01 topmenu2et 02 topmenu2et 03
Tööstuskeemia ja
Keemiatoorained
 
 
Atsetoon CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2
2-propanoon / dimetüülketoon
 
N-butüülatsetaatCAS: 123-86-4, EC: 204-658-1
butüülatsetaat
 
Etüülatsetaat CAS: 141-78-6, EC: 205-500-4
Etüületanaat
 
Glütserool CAS: 56-81-5, EC: 200-289-5
Glütseriin
 
Isopropüülalkohol CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7
2-propanool / isopropanool / IPA
 
Metanool CAS: 67-56-1, EC: 200-659-6
metüülalkohol / karbinool / puupiiritus
 
Butanool CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6
n-butanool
 
Metoksüpropanool CAS: 107-98-2, EC: 200-338-0
 
Metüleenkloriid CAS: 75-09-2, EC: 200-838-9
diklorometaan
 
Tetrakloroetüleen CAS: 127-18-4, EC: 204-825-9
Perkloroetüleen / Perc / PCE
 
Etüleenglükool CAS: 107-21-1, EC: 203-473-3
1,2-etaandiool / MEG
 
Ksüleen
 
Tolueen CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9
toluool / metüülbenseen
 
Kaaliumhüdroksiid CAS: 1310-58-3, EC: 215-181-3
Kausti sooda / KOH
 
Etanool (denatureeritud)CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
etüülalkohool / viinapiiritus (ka piiritus) / metüülkarbinool
 
Metüületüülketoon (MEK) CAS: 78-93-3, CE: 201-159-0
 
Naatriumhüdroksiid CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5
seebikivi / kaustiline sooda
 
Propüleenglükool CAS: 57-55-6, EC: 200-338-0
1,2-propüleenglükool / propaan-1,2-diool
 
Triklooretüleen CAS: 79-01-6,  EC: 201-167-4

 jne.

  

Toodame lahusteid 
Meie tootmises on range kvaliteedikontroll mitte ainult valmistoodangule aga ka sisseostetud toorainele.
 
 
AK-5060 akrüül lahusti
A-5010 alküüd lahusti
E-5020 epoksüüd lahusti
PU-5030 polüuretaan lahusti
NS-5005 nitrolahusti
NS-5001 nitrolahusti puidutöötlemise jaoks
Spetsiaalne pesulahusti seadmete ja tööristade pesemiseks
646-Nitrolahusti lakkidele,värvidele ja seadmete pesuks
R4- Universaalne lahusti metallivärvidele
 
 
Lahustid saame toota ka ökoloogiliste komponentide baasil LOÜ (VOC) 0 ga
 
 
Toodame soojussiirdevedelikke maakütte kontuuridesse
 
Etanooli lahus
Etüleenglükooli lahus
Propüleenglükooli lahus
  
Toodame puhastuskeemiat
Brake Cleaner (lahusti baasil puhastusvahend metallpindadele ja piduriosadele)

Master Clean Hit 11 ilva ( leeliseline puhastusvahend õlistele,rasvastele ja mustadele pindadele) UUS!

Toodame olmekeemiat

 
 
Jahutusvedeik - sinine, roheline ja punane..            
Süütevedelik - Piirituse baasil 1L.
Klaasipesuvedelik - 5L.võimalik ka 25L./200L./1000L.
 
 
Müüme lakke ja värve
Nitrolakid,vesialuselised lakid, PU-lakid, UV-kõvenevad lakid.
 
Puidule:
interöör
eksterjöör
…ja teised.
 
Metallile:
alküüd
epoksiid
polüuretaan
silikaat
tulekaitse
…ja teised
 
Teedemärgistusele
…ja teised
 
Müüme mahuteid, vaate ja kanistreid.
Pakendi tüübid: http://ibc.ee/et/
 
Konteiner IBC - 1000L.
Vaat                   200L.
Kanistrid            5-25L.
… ja teised, kokkuleppel
 
Tarne
 
Kauba oleme suutelised kiiresti teieni saatma tänu headele koostööpartneritele logistikavaldkonnas.
Kui soovite saate kaubale ka ise järgi tulla Lao 4 Maardu.